سکونتگاهی برای همه

ضیافت نهم تمدید شد

در نظر سنجی انجام شده در انتخاب موضوع ضیافت نهم ٢٩ نفر از وبلاگ نویسان شرکت کردند که ١۴ نفر موضوع شماره ٢ ، حس مکان در فضاهای شهری، را انتخاب نمودند. انتظار بر آن بود که حداقل افرادی که در نظر سنجی شرکت کرده اند در ضیافت شرکت کنند . تا کنون فقط شش مطلب در باب ضیافت نوشته شده است که در انتهای پست مشخص شده است .( متاسفانه استقبال دلچسب نبوده است)

بر این اساس مهلت نگارش مطالب تا ١٠ دی ماه ١٣٨٧ تمدید شد تا دیگر دوستان که تا اکنون فرصت نگارش پیدا نکرده اند در ضیافت شرکت کنند.لطفا در صورت نگارش مطلب ما مطلع کنید تا لینک مطلب شما در ردیف شرکت کنندگان در ضیافت قرار گیرد.

پی نوشت : در حال بررسی انتخاب میزبان ضیافت دهم هستیم ، که انشالله تا ١١ دی ماه معرفی می شود.

................................................................................................

تا کنون١٢ نفر در قالب١۴مطلب در باب ضیافت نهم نگارش نموده اند ، ما را از مطالب نوشته شده خود مطلع گردانید تا لینک آن را در سایت قرار دهیم.

نوشته تا وقت اکنون:

١- دکتر مرتضی میر غلامی ( ایرانشهر ) :

حس مکان و طراحی شهری  ==== ادامه دارد

٢- مهندس هومن فروغمند اعرابی ( نقد شهر) :

منطق ساخت مکان در شهر ایرانی برای آینده ای بهتر

٣- گلناز ( شهرسازان ٨۵) :

حس مکان

۴- مهندس کمال یوسف پور ( زروان):

سکونت و حس مکان در فضاهای شهری

۵- مهندس امین رستنده ( ARI) :( دو مطلب نوشته اند)

الف : حس مکان مبتنی بر ادراک ذهنی

ب: حس مکان : خوب یا بد

۶-مهندس سیاوش کرباسی ( اخبار معماری) :

حس مکان در فضاهای شهری

٧- امیر فلاحی ( معماری + روانشناسی)

حس مکان در فضاهای شهری ( با مطالعات روستایی)

٨- مهندس فرهاد شرقی (ایوان):

حس مکان در شهرسازی

٩-دکتر خشایار کاشانی جو ( طرح و شهر) :

حس مکان در عصر بی مکانی

١٠-مهندس محمد منفرد(مطالب معماری):

نقاط روشن و تاریک در شهر خاکستری

١١-مهندس مهدی مطلق ( معمار شیتکت):

ضیافت روباه و لک لک

١٢- محمدرضا منعام و فرناز ضرابیان ( سکونتگاهی برای همه ):

قسمت اول :حس مکان در فضاهای شهری

قسمت دوم : حس مکان در فضاهای شهری

   + محمدرضا منعام ; ۸:۱۱ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

حس مکان در فضاهای شهری : قسمت دوم

حس مکان در فضاهای شهری : قسمت دوم

SENSE OF PLACE IN URBAN SPACE : PART TWO

 تعریف حس مکان

 حس مکان به معنای ادراک ذهنی مردم از محیط و احساسات کم و بیش آگاهانه آنها از محیط خود است که شخص را در ارتباطی درونی با محیط قرار می دهد ، به طوری که فهم و احساس فرد با زمینه معنایی محیط پیوند خورده و یکپارچه می شود . این حس عاملی است که موجب تبدیل یک فضا به مکانی با خصوصیات حسی و رفتاری ویژه برای افراد خاص می گردد . حس مکان علاوه بر این که موجب احساس راحتی از یک محیط می شود ، از مفاهیم فرهنگی مورد نظر مردم ، روابط اجتماعی و فرهنگی جامعه در یک مکان مشخص حمایت کرده و باعث یادآوری تجارب گذشته و دست یابی به هویت برای افراد می شود .

 

 تعریف حس مکان از دیدگاه بزرگان علوم مختلف

 انسان شناس (ستا لو)

تعلق به مکان ورای تجربیات احساسی و قابل درک و شامل اعتقادات فرهنگی و فعالیت‌هایی است که انسان را به محیط پیوند می‌دهد.

 روانشناس (فریتز استیل)

روح مکان ترکیب ویژگی‌هایی که به یک موقعیت مکانی، شخصیت خاص می‌دهد.

 

 جغرافیدان (توان)

احترام به مکان زنجیر محکمی بین فرد و مکان است. تعهد به محیط حسی زیبایی شناسانه، لمس کردنی و احساسانه است.

  معمار منظر (جان جکسن)

حس مکان،‌ حسی است که فرد در نتیجه یک اتفاق یا سنت در درون خود می‌سازد و با حس بازیابی و خواندن دوباره وقایع،‌ نگهداری می‌شود.

 طراحی شهری و حس مکان

مطابق برخی تعاریف ، طراحی شهری ورای پرداختن به مقولات عملکردی – عینی ، با مدیریت کیفیات غیر محسوس محیط ( نظیر معانی مختلف محیطی ، خاطرات جمعی مرتبط با اماکن و حس مکان) و به طور کلی با تعیین کالبدی بخشیدن به فرهنگ جامعه سر و کار دارد. لوزانو معتقد است که طراحی ، خود یکی از مولفه های فرهنگ است و چنانچه طراحی شهری بر اساس درس هایی گرفته شده از گذشته ، و نیز مطابق با واقعیت های حال باشد ، قادر خواهد بود که نتها موجب ارتقای محیط انسان گردیده و درهای اجتماعی – اقتصادی را تسکین بخشد ، بلکه همچنین می تواند در تنظیم مجدد اهداف فرهنگی مان کمک نماید.برخی محققان ، نقش طراحی شهری را مدیریت حس مکان تعریف نموده اند.حس مکان ، هویت و کیفیاتی که منجر به منحصر به فرد بودن هر شهری برای خودش می گردد ، از جمله مقولاتی است که می بایست تحت عنوان کیفیات تجربی طراحی شهری در نظر گرفته شوند. از این رو موتلوچ می نویسد :

نقش یک طراح شهری خلاق و پاسخگو ، درک عناصری است که به شخصیت هر مکان کمک می نماید و متعاقبا ، خلق فرم هایی است که با خصوصیات منحصر به فرد آن مکان متناسب باشد.همچنین ، شناسایی ، بر طرف ساختن و یا تخفبف عناصری که حس مکان بودن را ضایع می سازند ،از دیگر نقش های طراحان شهری است. در واقع ، با انجام دادن این کارها ، طراح شهری عملا مدیریت حس مکان را بر عهده می گیرد.

 نوربرگ شولتز با اقتباس از نظرات هایدگر درباره ماهیت وجودی سکونت ، هدف از معماری را سکنی گزینی می داند و معتقد است که بشر وقتی سکنی می گزیند که بتواند خود را با یک محیط تطبیق داده و با آن همذات پنداری کند .

 

 

منابع قسمت اول و دوم :

  

  • پاکزاد ، جهانشاه(1385)"مبانی نظری و فرآیند طراحی شهری"دبیر خانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، تهران.
  • بمانیان،محمدرضا(1387)"پدیدارشناسی مکان"سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور،تهران.
  • فلاحت، محمد صادق(1384)"نقش طرح کالبدی در حس مکان مسجد"مجله هنرهای زیبا،تهران.
  • قاسمی اصفهانی ،مروارید(1383)"اهل کجا هستیم؟(هویت بخشی به بافت های مسکونی)"انتشارات روزنه، تهران.

   + محمدرضا منعام ; ٦:۳٤ ‎ب.ظ ; شنبه ۳٠ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

موضوع ضیافت نهم : حس مکان در فضاهای شهری

تا کنون ۶  مطلب در باب ضیافت نهم نگارش شده است ، ما را از مطالب نوشته شده خود مطلع گردانید تا لینک آن را در سایت قرار دهیم.

نوشته تا وقت اکنون:

١- دکتر مرتضی میر غلامی ( ایرانشهر ) :

حس مکان و طراحی شهری  ==== ادامه دارد

٢- هومن فروغمند اعرابی ( نقد شهر) :

منطق ساخت مکان در شهر ایرانی برای آینده ای بهتر

٣- گلناز ( شهرسازان ٨۵) :

حس مکان

۴- کمال یوسف پور ( زروان):

سکونت و حس مکان در فضاهای شهری

۵- امین رستنده ( ARI) :

حس مکان مبتنی بر ادراک ذهنی

۶- محمدرضا منعام و فرناز ضرابیان ( سکونتگاهی برای همه ):

حس مکان در فضاهای شهری ==== ادامه دارد

....................................................................................................

 

یادآوری : شرکت برای تمام وبلاگ نویسان معمار و شهرساز آزاد است.

 موضوع ضیافت نهم

حس مکان در فضاهای شهری

.....................................................................................................

توضیحات کمی درباره ضیافت نهم :

١- ٢٩ نفر در نظر سنجی ضیافت شرکت کرده اند که تعداد  آرا به شرح زیر می باشد :

موضوع اول : ١١ رای

موضوع دوم : ١۴ رای

موضوع سوم : ۴ رای

......................................................................................................

١- از تمامی دوستان عزیزی که زحمت اعلام برنامه ضیافت را در سایت خود کشیده اند کمال تشکر را داریم، از جمله :

بهرام هوشیار یوسفی و آرونا

نینا شاهرخی

امین رستنده

فخرالدین پورامامی

امیر فلاحی

مهدی مطلق

و تشکر از دوستانی که شرکت آنان برای ما بسیار مهم بود ازجمله:

دکتر کاشانی جو

دکتر میر غلامی

مهندس یوسف پور

و سایر دوستان

بنا بر اعلام قبلی مهلت نگارش مطالب تا اول دی ماه بود که بنا بر درخواست عده ای از دوستان این زمان تا ۵ دی ماه تمدید شد. لطفا مطالب خود را در باز ه زمانی ( ١٣ آذر تا ۵ دی ماه) بنویسد و "سکونتگاهی برای همه" را در جریان نگارش مطالب خود قرار دهید .

نکته ١: یکی از دوستان( محبوبه منظمی)  اعلام کرده بود که وبلاگ ندارد ولی در ٣۶٠ دارای صفحه ای است با توجه به اینکه در آنجا هم محیطی شبیه بلاگ وجود دارد ایشان  می تواند مطلب خود را در آنجا نیز قرار دهد و لینک آن را به ما اعلام نماید.

سوال : بعضی از دوستان در مورد نحوه شرکت در ضیافت سوال می کردند که آیا اگر از آنها دعوت شده باشند باید در ضیافت شرکت کنند ؟

جواب : شرکت در ضیافت برای تمام وبلاگ نویسان آزاد است و ارسال دعوت نامه برای تعدادی از دوستان به علت شناخت محدود ما بوده است و قصور از ماست ، حتی اگر در نظر سنجی نیز شرکت نکرده باشید در مرحله دوم در زمینه موضوع به تایید رسیده می توانید مطلب نگارش نمایید.

پی نوشت :

با تذکر بهرام هوشیار یوسفی یک سالگی ضیافت را تبریک می گوییم ، و جای کوروش رفیعی را خالی می کنیم ، امید است در هر کجایی که هست موفق باشد.

   + محمدرضا منعام ; ۸:۳٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ٢٠ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

سمینار معماری بازاری

منبع : پایگاه هنر معماری

   + فرنازضرابیان ; ٩:٥٥ ‎ب.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

دکتری شهرسازی : دانشگاه تهران

دانشگاه تهران بر خلاف سنت خود که هر دو سال یک بار اقدام به پذیرش پژوهشگر دکتری در رشته ی شهرسازی می کرد امسال با توجه به اینکه سال گذشته نیز این آزمون برگزار شده است اطلاعیه ای جهت پذیرش دانشجو ارائه کرده است که می توانید از اینجا ببنید .

لینک ها مرتبط :

پذیرش پژوهشگر دکتری شهرسازی دانشگاه تهران

اطلاعیه برگزارى آزمون زبان عمومى 

 

   + محمدرضا منعام ; ٩:۳٩ ‎ق.ظ ; سه‌شنبه ۱٩ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

دو قدم مانده به صبح و شادمهر راستین

دیشب برنامه "دو قدم مانده به صبح" مهمان استاد بهشتی بود و بحث جالبی پیرامون موضوع خانه شکل گرفت در حین صحبت مهندس راستین اشاره ای به جلسه ی ٢٠ آذر ماه کرد که سخنران آن محمود ارژمند است و خود او نیز از اعضای پانل است، در سایت بهرام هوشیار یوسفی لینک خبرش را دیدم ، گذاشتم شما هم ببینید و شاید هم بروید .

   + محمدرضا منعام ; ٢:۱٤ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

نوشته های ضیافت نهم تا وقت اکنون

١- دکتر مرتضی میر غلامی ( ایرانشهر ) :

حس مکان و طراحی شهری

٢- هومن فروغمند اعرابی ( نقد شهر) :

منطق ساخت مکان در شهر ایرانی برای آینده ای بهتر

   + فرنازضرابیان ; ۸:٢٦ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٧ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

ضیافت نهم : حس مکان در فضاهای شهری

نظر به اینکه می خواهیم به طور کامل به بازشناسی حس مکان در این جستار بپردازیم و کاربست های آن را فضاهای شهری مورد تحلیل قرار دهیم ، سلسله مراتب بحث به صورت چند قسمت ارائه می گردد.

 

 .................................................................................................................

 

حس مکان در فضاهای شهری : قسمت اول


SENSE OF PLACE IN URBAN SPACE : PART ONE      

 

مهمترین مسئله در طراحی درک پیام بستر آنست.  (نوربرگ شولتز)


 

اولین شرط بحث در مورد حس مکان آشنایی کامل با واژه مکان است . هر شیئی متعلق به جایی است و هر کاری در محلی انجام می شود. اما منظور ما از مکان ، مفهوم مجرد و کلامی آن ، به معنی یک جا نیست.اشیا گوناگون و رفتارهای مختلف احتیاج به مکان های متفاوت دارند.مکان ، جا یا قسمتی از فضا است که از طریق عواملی که در آن قرار دارند صاحب هویت خاصی شده است.فضا را می توان جابجا کرد اما جابجایی مکان امکان ندارد.هر شیئی در یک مکان قرار دارد و طبعا نیازمند فضا می باشد.

در فرهنگ لغت جغرافیایی آکسفورد واژه مکان نقطه ای خاص در سطح زمین است که محلی قابل شناسایی برای موقعیتی است که ارزش های انسانی در آن شکل گرفته است.

دکتر مدنی پور ، استاد دانشگاه نیوکاسل ، مکان را بخشی از فضا و دارای بار ارزشی و معنایی می داند و آن را نتیجه بر همکنش چند مولفه بر هم تعریف می کند.

دکتر بمانیان در کتاب پدیدار شناسی مکان ، مکان را واجد خصیصه هایی می داند که به شرح زیر می باشد :

روح مکان

مکان و زمان

مکان و جامعه

ریشه در مکان

 

میدان کامپیدولیو

 

میدان کامپیدولیو  اثر میل آنژ، شاهکار تبدیل به مکان واجد ارزش از یک تپه


در پایان قسمت اول می توان این را بیان کرد خصیصه ی یک شهرساز یا معمار خوب آن است که جایی را به مکان تبدیل کند و ظرفیت پنهان آن را آشکار سازد.

 

   + محمدرضا منعام ; ۸:٥٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱٦ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

موضوع ضیافت نهم : حس مکان در فضاهای شهری

مهلت اعلام نظر در زمینه موضوعات اعلام شده در ساعت ١١:۵٩ شب سه شنبه ١٢ آذر ١٣٨٧ به پایان رسید. بسیار خوشحال هستیم که استقبال از ضیافت نهم ، مطلوب بوده است . این ضیافت تا این لحظه دارای بازخورد های جالبی بود ه است.امید است در ادامه و مشخص شدن موضوع نهایی سایر دوستان که موضوع دیگری را انتخاب کرده بودند نیز در ضیافت شرکت کنند .

اما موضوع نهایی ضیافت ، موضوع شماره دو :

حس مکان در فضاهای شهری

.....................................................................................................

توضیحات کمی درباره ضیافت نهم :

١- ٢٩ نفر در نظر سنجی ضیافت شرکت کرده اند که تعداد  آرا به شرح زیر می باشد :

موضوع اول : ١١ رای

موضوع دوم : ١۴ رای

موضوع سوم : ۴ رای

٢- فاصله نزدیک بین آرای موضوع اول و دوم تا دو روز آخر ما را دچار یک استرس خوشایند کرده بود ، زیرا اگر به تعداد برابر رای می آوردند، در اعلام موضوع نهایی به مشکل بر می خوردیم و مجبور بودیم آرای خود را نیز در صندوق بیاندازیم( در حال حاضر "سکونتگاهی برای همه" به هر سه موضوع به یک دید نگاه می کند)

......................................................................................................

اما در ادامه :

١- از تمامی دوستان عزیزی که زحمت اعلام برنامه ضیافت را در سایت خود کشیده اند کمال تشکر را داریم، از جمله :

بهرام هوشیار یوسفی و آرونا

نینا شاهرخی

امین رستنده

فخرالدین پورامامی

امیر فلاحی

مهدی مطلق

و تشکر از دوستانی که شرکت آنان برای ما بسیار مهم بود ازجمله:

دکتر کاشانی جو

دکتر میر غلامی

مهندس یوسف پور

و سایر دوستان

بنا بر اعلام قبلی مهلت نگارش مطالب تا اول دی ماه بود که بنا بر درخواست عده ای از دوستان این زمان تا ۵ دی ماه تمدید شد. لطفا مطالب خود را در باز ه زمانی ( ١٣ آذر تا ۵ دی ماه) بنویسد و "سکونتگاهی برای همه" را در جریان نگارش مطالب خود قرار دهید .

نکته ١: یکی از دوستان( محبوبه منظمی)  اعلام کرده بود که وبلاگ ندارد ولی در ٣۶٠ دارای صفحه ای است با توجه به اینکه در آنجا هم محیطی شبیه بلاگ وجود دارد ایشان  می تواند مطلب خود را در آنجا نیز قرار دهد و لینک آن را به ما اعلام نماید.

سوال : بعضی از دوستان در مورد نحوه شرکت در ضیافت سوال می کردند که آیا اگر از آنها دعوت شده باشند باید در ضیافت شرکت کنند ؟

جواب : شرکت در ضیافت برای تمام وبلاگ نویسان آزاد است و ارسال دعوت نامه برای تعدادی از دوستان به علت شناخت محدود ما بوده است و قصور از ماست ، حتی اگر در نظر سنجی نیز شرکت نکرده باشید در مرحله دوم در زمینه موضوع به تایید رسیده می توانید مطلب نگارش نمایید.

پی نوشت :

با تذکر بهرام هوشیار یوسفی یک سالگی ضیافت را تبریک می گوییم ، و جای کوروش رفیعی را خالی می کنیم ، امید است در هر کجایی که هست موفق باشد.

   + محمدرضا منعام ; ۱٢:٠٠ ‎ق.ظ ; چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

اعلام موضوع ضیافت نهم

سلام

مهلت ۴٨ ساعته ما رو به پایان است و ما نیز به وعده خود عمل می کنیم و موضوعات پیشنهادی را ارائه می نماییم. لازم به ذکر است یکی از موضوعات در دقیقه ٩٠ به لیست اضافه شد که از دوست عزیرمان آقای رستنده تشکر می کنیم.

و اما موضوعات پیشنهادی :

١- طراحی شهری : قلمروی معماران یا شهرسازان؟

٢- حس مکان در فضاهای شهری

٣-بهترین مقاله ( معماری - شهرسازی) در سال ٢٠٠٨ به همراه نقد آن از منظر شما + لینک مقاله

زمان بندی ضیافت :

۴ آذر ١٣٨٧ تا ١٢ آذر ١٣٨٧ انتخاب موضوع از سوی دوستان

١٣ آذر ١٣٨٧ اعلام موضوع نهایی ضیافت نهم

١٣ آذر ١٣٨٧ تا ١ دی  ١٣٨٧ مهلت نگارش مطلب

٢ دی ١٣٨٧ تا ۵ دی ١٣٨٧ : تنظیم مجموعه مباحث ضیافت به صورت یکجا و pdf و قرار گرفتن بر روی شبکه.

 5 دی 1387 معرفی میزبان دهم ضیافت های معماری

...................................................................................................

پی نوشت :

با توجه به در خواست دوستان چند نکته در نگارش ها  رعایت شود:

1- بهتر است در متن ها روش های علمی نگارش رعایت شود.

2- در پایان مطالب منابع و ماخد مورد استفاده ذکر گردد.

 

نظر به اینکه اطلاع رسانی ضیافت به خوبی انجام شود در حد امکان برای تمامی وبلاگ نویسان معمار و شهرساز پیغام می گذاریم و شما نیز در صورت امکان دوستان را مطلع گردانید و یا لوگوی ضیافت نهم را در سایت خود قرار دهید.

 

 

 

   + محمدرضا منعام ; ۸:۱۸ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۳ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()

میزبان ضیافت نهم معماری+شهرسازی

سلام

با نظر آقای علی اعطا میزبان ضیافت هشتم ، سکونتگاهی برای همه جهت برگزاری ضیافت نهم معماری انتخاب شد. البته با شرایطی متفاوت نسبت به سایر ضیافت ها.

برای اولین بار است که این ضیافت به یک وبلاگ کاملا شهرسازی سپرده می شود و این فعل در راستای شرایطی که در اینجا بیان شده است ، عملی می شود .

در این دوره قرار است موضوعات به صورت میان رشته ای بیان شود( معماری + شهرسازی) به عبارتی این قابلیت در موضوعات وجود داشته باشد که در صورت انتخاب یک موضوع از سایر موضوعات مطرح شده این توانایی در دو گروه باشد تا بتواند در مورد آن بنویسند.

به هر حال امیدواریم بتوانیم این ضیافت را به نحوه احسنت برگزار نماییم.

برنامه کامل به همراه موضوعات را تا 48 ساعت آینده بر روی سایت می گذاریم.

با توجه به سنت زیبایی که خانم نینا شاهرخی ، میزبان ضیافت شش+1، گذاشتند و در دوره هشتم هم اجرا شد ، پوستر ضیافت نیز جهت اطلاع رسانی سریع تر در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

از شما تقاضا داریم در صورت داشتن هر گونه نظر و یا پیشنهادی برای ما پیغام بگذارید و یا اینکه به ایمیل های زیر مکاتبه نمایید :

mohammadrezamonam@gmail.com

farnazzarabian@gmail.com

monam@urbanism.ir

محمدرضا منعام  -   فرناز ضرابیان

   + محمدرضا منعام ; ۱۱:٠٩ ‎ب.ظ ; جمعه ۱ آذر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()