سکونتگاهی برای همه

نیاز................................. تجمل

تجربیاتی که همیشه در کلاس های درس دکتر جهانشاهلو به دست آوردم فکر نکم هیچگاه از یادم بره .

یکی از نکات بسیار مهم نیازهای ادمی در ادوار مختلف است. نیازی که روزی به سمت ایجاد رشته شهرسازی رفت و بعد از آن به سمت ایجاد سایر گرایش ها از جمله طراحی شهری.

بعضی مسائل مانند داشتن یک پارک زیبا ، وجود پاتوق های پویا، ایجاد فضاهای مکث و ... زمانی در رده مسائل تجملی محسوب می شدند ولی امروزه با تغییر نگرش آدمی و گسترش سطح زنگی دیگر نمی توانیم به سادگی از کنار آنها بگذریم. مسئله مهم اینجاست که دوستان طراح شهر باید مسئله زیبایی در طراحی را در کنار عملکرد گرایی حتما ببینند. این دیگر یک نیاز است نه این کار بیهوده و هزینه بر. 

   + محمدرضا منعام ; ٤:٥٢ ‎ب.ظ ; پنجشنبه ۱٢ بهمن ۱۳٩۱
    پيام هاي ديگران ()