سکونتگاهی برای همه

همراه با نینا شاهرخی - ضیافت های معماری دیگر ارزش دنبال کردن را هم ندارد.

خیلی وقت بود که به علت مشغله کاری وقت نوشتن نداشتم تا اینکه بهونه نوشتن توسط نینا شاهرخی ایجاد شد.ایشان در مقام میزبان ضیافت ۶+١ نقدی بر روند  ضیافت های به اصطلاح معماری داشتند.ایشان از روند نزولی نام بردند که من و همسرم آن را به عنوان دغدغه خود در ضیافت هشتم اعلام کردیم دغدغه ای که وقتی در ضیافت نهم از سوی علی اعطا میزبان ضیافت شدیم سعی در برطرف کردن آن کردیم، سعی کردیم همگان را با هم همراه کنیم شاید باورتان نشود ولی یک ماه شب و روز نداشتیم تا بهترین میزبانی را انجام دهیم .اما متاسفانه دوستان همراهی لازم را نکردند. به نظر من از ضیافت یازده به بعد ضیافت های معماری دیگر ارزش دنبال کردن هم نداشت چه برسد به شرکت کردن مخصوصا وقتی که ضیافت ....(یادم نیومد) به میزبان ضیافت معطل مانده ششم برگشت.این نشان می داد که حتی میزبان قبلی سعی در بررسی در انتخاب میزبان اصلح را نکرده بود.

با این حال شاید لازم باشد که این روند مورد بررسی دقیق قرار گیرد کاری که کوروش رفیعی با تفکری زیبا آغاز کرد ولی حالا دیگر از آن نامی باقی نمانده است.

   + محمدرضا منعام ; ۸:٥٩ ‎ب.ظ ; یکشنبه ۱٢ اردیبهشت ۱۳۸٩
    پيام هاي ديگران ()