سکونتگاهی برای همه

آیا "معمار" یک مجله معماری است؟!!!

ابتدا اینجا را به نقل از "معماری منظر ایران" بخوانید:

«شماره جدید مجله معمار را با حجم فوق العاده چنان در کتابفروشی ها خود را نشان می دهد که بدون اطلاع از محتوای درونی بیننده تصور می‌کند که تعداد مقالات آن افزایش یافته است. البته پس از مشاهده و مطالعه ابتدایی فورا به اشتباه خود پی برده و اینبار به خطای دید خود در دیدن قیمت بالای حک شده در روی جلد شک می نمایید. مجله وزین که بیش از نیمی از آن به تبلیغاتی وزینتر آراسته شده است.  

لیست هزینه هایی که برای انتشار تبلیغ در این نشریه می بایست پرداخت را اینجا ببینید. (بعنوان مثال صفحه پشت جلد دو و نیم میلیون تومان) حال فقط فکر کنید مجلات رایگان خارج از ایران چگونه منتشر می شوند که رایگان در اختیار خوانندگان خود قرار می گیرد.»

و حالا اینجا را بخوانید به نقل از قول سایت مجله معمار :

«مؤسسۀ معمار، ناشر مجلۀ معمار و برگزارکنندۀ جایزۀ سالا‌نۀ معمار با هدف اشاعۀ اندیشه و هنر معماری، شهرسازى و ساخت و صنعت در سال 1376 تأسیس شد. نخستین شمارۀ معمار در قالب فصلنامه در تیرماه 1377 منتشر شد و از سال 1383 انتشار آن به صورت دوماهانه بوده است. مجلۀ معمار از سال 1380 جایزۀ معمار را به صورت سالیانه برگزار کرده است.»

این متاسفانه روندی است که در اکثر مجلات ما در زمینه معماری و شهرسازی در حال انجام است(بقیه را ما خبر نداریم) در اول می گویند چند تا تبلیغ بگیریم تا مجله مان جان بگرید و حداقل هزینه های خود را تامین کند ولی در ادامه می بینید انگار نه پولی خوبی دارد و نه یک صفحه نه دو صفحه بلکه یکباره بیش از 30 تا 40 صفحه به تبلیغ اختصاص داده اند و اگر هم شد چند تا مقاله هم در آن چاپ می کنند تا از رسالت خود دور نشوند، تازه بماند که آن چند مقاله هم به جای دادن حق التحریر برایشان سود دارد( خودتان موضوع را بگیرید).

   + محمدرضا منعام ; ۱۱:۱٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ۳٠ دی ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()