سکونتگاهی برای همه

نوزدهمین جلسه زیبایی شناسی شهر

محله محوری؛فرصتی برای نوسازی و باززنده سازی محله ها

منبع : آرونا

   + فرنازضرابیان ; ٧:٥٩ ‎ق.ظ ; پنجشنبه ۳ بهمن ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()