سکونتگاهی برای همه

مجله هنرهای زیبا شماره 36

عنوان مقالات این شماره :

 • معرفی رهیافت گام به گام "مشکل- یابى- مشکل- گشایی"، پیشنهاد ی مقدماتی برای آزمون شیوة تدبیر شده "مشکل - یابی" در شهر تهران

 • معماری با نگاهی به آسمان: سکونتگاه های روستایی - ساختاری ویژه در معماری روستایی زاگرس( منطقه کردستان)

 • تحلیلی بر گونه شناسی معماری بادگیرهای یزد و یافتن گونه بهینه کارکردی

 • معماری پایدار در برابر زلزله: طراحی یک مدرسه راهنمایی در تهران

 • ارزیابی نقش درس طرح معماری4 در توان حرفه ای دانش آموختگان معماری دانشگاه یزد

 • مهندسی کانسی: مطالعه موردی وسیله کمک حرکتی سالمندان

 • مضامین تصاویر انسانی در سقانفارهای مازندران بررسی تطبیقی نقوش سقانفارهای « شیاده » و « کُردکُلا»

 • اسنادی جدید پیرامون عکاسخانه اندرونی

 • راهبردهای تبلیغات در اعلان

 • جهانی شدن و جنبش های انتقادی در هنرهای تجسمی معاصر بعد از 1960

 • بررسی تطبیقی منسوجات ایران دورة ایلخانی و منسوجات ایتالیا در قرون هفتم و هشتم هجری قمری/ سیزدهم و چهاردهم میلادی (از منظر طراحی نقش)

 • مقدمه ای بر گونه شناسی انواع موسیقی در لرستان

مقالات این شماره را می توانید از اینجا دانلود کنید.

   + محمدرضا منعام ; ۱:٠٠ ‎ق.ظ ; جمعه ۱۱ بهمن ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()