سکونتگاهی برای همه

هایدگر

تفکر محدود کردن‌ خود به‌ فکری واحد است که‌ یک روز مانند ستاره‌ای‌ در آسمان‌ جهان‌ ثابت‌ می‌ایستد.

   + محمدرضا منعام ; ۱:٤۸ ‎ب.ظ ; چهارشنبه ۱٠ مهر ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()