سکونتگاهی برای همه

مجله هویت شهر

مجله هویت شهر وابسته به گروه هنر و معماری دانشگاه علوم و تحقیقات می باشد و تا کنون دو شماره از آن منتشر شده است، سعی مدیران دانشکده و سردبیر آن بر این است که این مجله به صورت علمی - پژوهشی چاپ شود. طبق قانون اگر مجله ای در سه شماره آخر خود بتواند صلاحیت کسب امتیاز مجله علمی-پژوهشی را کسب کنند 3 شماره اول آن نیز دارای همان رتبه می گردد - در زیر می توانید عنوان مقالات این شماره از مجله را ببینید :

- ارزیابی و تحلیل اثر بخشی پل هی عابر پیاده درون شهری

-بررسی و تحلیل نقش سینما در انتقاد از شهرسازی

- هویت ایرانی بادگیر و پیشینه یابی آن در معماری ایران

- ارزیابی اثرات زیست محیطی استقرار کاربری ها بر شاخص های کمی و کیفی رودخانه

- رویکرد تحلیلی بر نظریه های طراحی کریستوفر الکساندر

- برنامه ریزی توسعه درون شهری ، روش ها و ضرورت ها

- مکان

- نقش پژوهش در فرایند آموزش طراحی معماری

   + محمدرضا منعام ; ۱٠:٤٢ ‎ب.ظ ; دوشنبه ٢۸ بهمن ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()