سکونتگاهی برای همه

منوچهر مزینی پدر شهرسازی نوین ایران است؟

به خاطر دارم اولین کلاسی که برای سرآغاز شروع تحصیل در رشته شهرسازی رفتم درس شهرشناسی بود به یاد دارم استاد آن درس دکتر رحیمیون بود و این را بهتر به یاد دارم اولین اسمی که به عنوان شهرساز در ایران شناختم نامی نبود به جز: منچهر مزینی.

بعد ها نام او را بیشتر شنیدم ، اولین کتابی که از او خواندم "واسازی(دکانستراکشن)" بود که هیچ  نفهمیدم. سپس در ادامه کلید واژه هایی از او می گویم که کم کم به گوشم آشنا شد :

فضا، زمان ، معماری

از زمان

دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

دانشگاه عبدالعزیز جده

دانشگاه ایلی نوی

نظام مهندسی تهران

او متولید سال 1313 در تهران بود و مدرک دکترای خود را از دانشگاه فنی مونیخ گرفت او در سال 1381 دار فانی را ودا گفت.

الان هم بنا به شرایط در حال مطالعه مقالاتی از او بودم ( علت یاد از او هم همین بود) که در مجله شهرداریها به چاپ رسیده است :

   

 

برنامه ریزی سرمایه داری و سوسیالیسم
منوچهر مزینی  
شماره 32، دی ماه 1380  ص 66

 

 هنر، معماری و شهرسازی
منوچهر مزینی  
شماره 20، دی ماه 1379  ص 22

   

 

 شهرسازی بی برنامه یا با برنامه
منوچهر مزینی  
شماره 11، فروردین 1379  ص 16

   

 

 راهکارهای جایگزینی طرحهای جامع
منوچهر مزینی  
شماره 14، تیر ماه 1379  ص 12

   

 

 آیا طرحهای جامع تحقیق پذیرند؟
منوچهر مزینی  
شماره 13، خرداد ماه 1379  ص 17

   

 

 نقش برنامه ریز در برنامه ریزی
منوچهر مزینی  
شماره 8، دی ماه 1378   ص 15

   

 

شهر سازی ، شهر سازی و شهروندان
منوچهری مزینی  
شماره 6، آبان ماه 1378   ص 53

 

 

 مشکل برنامه ریزی
منوچهر مزینی  
شماره 4، شهریور 1378   ص 12

   

 

 برنامه ریزی تکثرگرا، برنامه ریزی وکالتی
منوچهر مزینی  
شماره 2، تیر ماه 1378   ص 14

 شادید مطالبی که او در زمان حال می خوانم دیگر تازگی گذشته را نداشته باشد ولی در زمان خود واقعا جالب و تازه بوده است.من به شخصه نمی دانم این جمله دست است ولی فکر کنم این جمله غیر واقع نباشد که :

منوچهر مزینی پدر شهرسازی نوین ایران است.

 

   + محمدرضا منعام ; ۱٠:۳٥ ‎ب.ظ ; جمعه ٩ اسفند ۱۳۸٧
    پيام هاي ديگران ()