سکونتگاهی برای همه

Master plan

Master plan

 یک دیاگرام یا یک برنامه برای نشان دادن توسعه یک سایت یا یک ناحیه می باشد.این تعریف کاربردی توسط گروه های طراحی شهری ارائه می شود.  Cowan,2005))

Master plan

 بیان می کند که پیشنهادات ارائه شده چگونه باید اجرا شود و تنظیم کننده ی هزینه ها، مراحل عملیات، و زمان در طرح است. مقیاس مورد استفاده در آن معمولا 1250: 1 است. Cowan,2005 ))

 

     Cowan,Robert(2005)"The Dictionary of Urbanism",Streetwise Press


 

 

 

   + محمدرضا منعام ; ٥:٤٥ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٢۳ فروردین ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()