سکونتگاهی برای همه

کارگاه طراحی شهری یک - دانشگاه علوم و تحقیقات

به واسطه قولی که به دوستان داده بودم یک سری از کارهای دوستان ورودی ٨٧ طراحی شهری  رو در سایت قرار می دهم ؛ از بابت کیفیت عکس هایی که در پایین پست قرار دارند پوزش می خواهیم چون دوربین در وضعیت جالبی نبود ولی کارهای من و همسرم  را از روی فایل اصلی قرار می دهم.

تصاویر یک تا پنج پروژه من و همسرم و خانوم ها میلی و هرزندی است.

و کارهای سایر دوستان:

و عکسی یادگاری از دوستان:

و پایان...

 

   + فرنازضرابیان ; ٩:٤۱ ‎ق.ظ ; جمعه ۳٠ امرداد ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()