سکونتگاهی برای همه

تجربه ای به نام دکتر علیرضا عندلیب

با شناخت قبلی با همسرم به سر کلاس او رفتیم البته شناختی یکسویه، چون دور را دور از او تعاریفی شنیده بودیم.با لهجه جالب اصفهانی شروع به صحبت کرد.با او درس سمینار داریم امیدوارم خوب از آب درآید.درس نوسازی بافت فرسوده هم با ایشان است.

ایشان سمت های زیادی در این نظام داشته اند از جمله در نوسازی شهر تهران و الان هم در نهاد طرح جامع.

در آخر در یک جمله به دل نشست.

   + محمدرضا منعام ; ٩:٤۱ ‎ب.ظ ; یکشنبه ٥ مهر ۱۳۸۸
    پيام هاي ديگران ()