ایجاد نخستین موزه تاریخ معماری و شهرسازی ایران

منبع:آرونا نخستین موزه تاریخ معماری و شهرسازی ایران با مشارکت معاونت میراث‌فرهنگی کشور و دانشگاه علم و صنعت ایجاد می‌شود. مدیرکل موزه‌ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 150 بازدید
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
2 پست
خرداد 90
2 پست
بهمن 89
2 پست
آبان 89
2 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
12 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
1 پست
مهر 88
10 پست
شهریور 88
3 پست
مرداد 88
6 پست
تیر 88
4 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
3 پست
بهمن 87
11 پست
دی 87
6 پست
آذر 87
11 پست
آبان 87
13 پست
مهر 87
17 پست
مقاله
1 پست
isi
2 پست
بازگشت
1 پست
معماری
2 پست
شهرسازی
7 پست
موزه
1 پست
مونیخ
1 پست
همایش
2 پست
زلزله
1 پست
تهران
2 پست
سخنرانی
2 پست
هگمتانه
1 پست
پروپوزال
1 پست
دکترا
1 پست
مسکن_مهر
1 پست
شهر
1 پست
شهرداری
1 پست
روح_مکان
1 پست
اعتماد
1 پست
مجلس
1 پست
توده
1 پست
urban_design
1 پست
ره_شهر
1 پست
master_plan
1 پست
تعریف
1 پست
نقد_شهر
1 پست
میدان
1 پست
فارس
1 پست
تابناک
1 پست
دکتری
2 پست
اوباما
1 پست
امریکا
1 پست
همدان
1 پست
اصفهان
1 پست
شهربازی
1 پست
محله
1 پست
مجله
1 پست
معمار
1 پست
زروان
1 پست
حس_مکان
6 پست
قسمت_دوم
1 پست
سمینار
1 پست
جلسه
1 پست
مکان
1 پست
قسمت_اول
1 پست