همراه با نینا شاهرخی - ضیافت های معماری دیگر ارزش دنبال کردن را هم ندارد.

خیلی وقت بود که به علت مشغله کاری وقت نوشتن نداشتم تا اینکه بهونه نوشتن توسط نینا شاهرخی ایجاد شد.ایشان در مقام میزبان ضیافت ۶+١ نقدی بر روند  ضیافت های به اصطلاح معماری داشتند.ایشان از روند نزولی نام بردند که من و همسرم آن را به عنوان دغدغه خود در ضیافت هشتم اعلام کردیم دغدغه ای که وقتی در ضیافت نهم از سوی علی اعطا میزبان ضیافت شدیم سعی در برطرف کردن آن کردیم، سعی کردیم همگان را با هم همراه کنیم شاید باورتان نشود ولی یک ماه شب و روز نداشتیم تا بهترین میزبانی را انجام دهیم .اما متاسفانه دوستان همراهی لازم را نکردند. به نظر من از ضیافت یازده به بعد ضیافت های معماری دیگر ارزش دنبال کردن هم نداشت چه برسد به شرکت کردن مخصوصا وقتی که ضیافت ....(یادم نیومد) به میزبان ضیافت معطل مانده ششم برگشت.این نشان می داد که حتی میزبان قبلی سعی در بررسی در انتخاب میزبان اصلح را نکرده بود.

با این حال شاید لازم باشد که این روند مورد بررسی دقیق قرار گیرد کاری که کوروش رفیعی با تفکری زیبا آغاز کرد ولی حالا دیگر از آن نامی باقی نمانده است.

/ 5 نظر / 26 بازدید
مهدی مطلق

ضیافت 12 هم بود ... به شدت موافقم با جمله آخر

مهدی مطلق

منظور ... عدم تلاش برای انتخاب میزبان مناسب

تذکر

درود یکم ضیافت ها موقعیت بی همتا و ممتاز کنش گروهی وبلاگ نویسان و یوزر های اینترنتی است. این موقعیت ممتاز در محیط بیرونی نیز _به خصوص_ همتا ندارد. دوم ویژگی اعلای ضیافت ها داوطلبانه بودن فعالیت _بدون کمترین مقررات و ضوابط دست و پاگیر برای شرکت کنندگان و همینطور سهولت میزبانی فقط با رغایت یکی دو نکته در مورد شکل دادن به بستر گفتگو ها میباشد. سوم کنش رفتار ما جهت توسعه حفط و تامین انچه مورد نیاز ماست یا برای ما مفید استمیباشد. واکنش نوعی کنش منقعل است. واکنش عکس العمل کسی است که "قادر" به کنش در قبال نیاز ها و خواسته هایش نیاشد. چهارم ضیافت ها مفید است بی همتاست مورد نیاز است به همین حفظ ان ضرورت دارد و به همین دلیل نیاز به "کنش" دارد. در اینجا " واکنش" مناسب نیست. به حفظ انچه ارزشمند میدانید منجر نمی شود. اگر کسی بنویسد "...ضیافت ها ارزش دنبال کردن هم....." واکنشی رفتار کرده است. چنین رفتاری با ادعای "...ضیافت ها ارزشمند است..." تناقض دارد. پنجم کسانیکه ضیافت هارا میپسندند با "واکنش" صرف ان را حفظ نخواهند کرد.

تذکر

ادامه بیایید در یک کنش گروهی و هماهنگ ابتدا به میزبان محترم ضیافت عرف و مکات ساده و روشن ضیافت از قبیل 1_ برنامه حدودن دوماهه زمانی ضیافت 2_اطلاع رسانی 3_و در صورت تمایل میزبان انتخابی کردن موضوع ضیافت_گو اینکه میزبان میتواند خودش موضوع ضیافت را تعیین کند. یاداوری کنیم. و در مرحله بعد فعالانه در ضیافت شرکت کنیم. کوتاه یا بلند نوشتاری یا تصویری شرکت کنیم.اینجا دیگر به میزبان برنمیگردد بلکه به علاقه مندان و وبلاگ نویسان بازمیگردد. کنشمند باشیم و نه واکنشی.

دعاها و طلسم ها

دعاها و طلسم ها : http://mahdavinasr.persianblog.ir/