محرم و حال و هوای شهر

فضاهایی شهری همواره بستر تاملات بسیاری از جمله مسائل اجتماعی هستند. محرم از این عوامل است که همراه خود علاوه بر انسان ها ، شهر را نیز درگیر می کنند و همراه خود به حال و هوای آن زمان ها می برد. مراسم ها، نوحه سرایی ها، دسته ها و ... هر کدام در گوشه و کنار این شهر منظر ذهنی خاصی را به یادگار می گذارد که ما آنها را در روزگار دیگر نمی بینیم. به هر حال این این تسلیت باد.


 

/ 0 نظر / 17 بازدید