پست های ارسال شده در خرداد سال 1390

ایجاد نخستین موزه تاریخ معماری و شهرسازی ایران

منبع:آرونا نخستین موزه تاریخ معماری و شهرسازی ایران با مشارکت معاونت میراث‌فرهنگی کشور و دانشگاه علم و صنعت ایجاد می‌شود. مدیرکل موزه‌ها ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید